CỔNG ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN THAM GIA KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH THPT DO ĐHQG HÀ NỘI TỔ CHỨC

🧨🧨🧨CỔNG ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN THAM GIA KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH THPT DO ĐHQG HÀ NỘI TỔ CHỨC

👏Đăng ký đợt thi đầu tiên từ ngày 1/4/2021 tại địa chỉ www.khaothi.vnu.edu.vn hoặc www.cet.vnu.edu.vn
👏Lưu ý: Thí sinh được lựa chọn ngày thi, ca thi, đợt thi phù hợp với kế hoạch cá nhân; được thay đổi thời gian thi trước 14 ngày dự thi. ĐHQG Hà Nội ứng dụng tối đa công nghệ thông tin để tăng tính chủ động cho thí sinh và tiết kiệm chi phí xã hội.
👏Đối tượng tham gia thi: Học sinh THPT và thí sinh tự do
👏Thời gian phát hành bài thi mẫu tham khảo: Bài thi mẫu sẽ được công bố trước ngày 15/3/2021.
>>>>Chi tiết về cấu trúc bài thi và tổ hợp tại đây:

Thời gian tổ chức thi: Kéo dài từ tháng 5 đến tháng 7 chia thành nhiều đợt thi.

– Tổ chức thi đợt 1: 08 – 09/5/2021
– Tổ chức thi đợt 2: 22 – 23/5/2021
– Tổ chức thi đợt 3: 05 – 06/6/2021
– Tổ chức thi đợt 4: 12 – 13/6/2021
– Tổ chức thi đợt 5: 10 – 11/7/2021
– Tổ chức thi đợt 6: 24 – 25/7/2021