4 loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay

loại hình doanh nghiệp

Theo Luật Doanh nghiệp mới nhất năm 2014, có 5 loại hình doanh nghiệp sau: Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), Công ty cổ phần, Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh. Dưới đây là các loại hình doanh nghiệp phổ biến, được nhiều cá nhân, tổ chức lựa chọn thành lập hiện nay.

1, Loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn

Loại hình công ty trách nghiệm hữu hạn được chia ra làm 2 loại: Công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty THHH một thành viên.

1.1 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên.

Với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên là một doanh nghiệp, trong đó:

+ Thành viên có thể là cá nhân, tổ chức, số lượng thành viên không vượt quá 50
+ Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi vốn đã góp vào doanh nghiệp.
+ Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định.
+ Công ty TNHH hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

loại hình công ty

1.2  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Loại hình công ty TNHH một thành viên có các tính chất như sau:

+ Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty chịu trách nghiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn điều lệ của công ty

+ Công ty TNHH một thành viên không có quyền phát hành cổ phần.

+ Công ty TNHH một thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

loại hình công ty

2. Loại hình công ty cổ phần

Loại hình công ty cổ phần có những đặc điểm như sau:

+ Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần
+ Cổ đông có thể là cá nhân, tổ chức, số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng tối đa;
+ Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
+ Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân bắt đầu từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.

 

loại hình doanh nghiệp

3, Loại hình công ty hợp danh

Loại hình công ty hợp danh có các đặc điểm sau đây:

+ Phải có ít nhất là 2 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn;
+ Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.
+ Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty;
+ Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
+ Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

4, Loại hình doanh nghiệp tư nhân

Loại hình doanh nghiệp tư nhân có những đặc điểm sau:

+ Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
+ Doanh nghiệp tư nhân sẽ không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào;
+ Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.
+ Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần góp vốn của công ty hợp danh, công ty trách nghiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

 

5, Lý do lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp trước khi thành lập công ty.

Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Luật về tổ chức và thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam hiện có Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, Luật Đầu tư. Theo đó, Doanh nghiệp được tổ chức theo nhiều loại hình khác nhau. Mỗi loại hình doanh nghiệp có đặc trưng và từ đó tạo nên những hạn chế hay lợi thế của doanh nghiệp.

Vì vậy việc lựa chọn hình thức doanh nghiệp trước khi bắt đầu công việc kinh doanh là rất quan trọng, nó có ảnh hưởng không nhỏ tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Do vây, bạn cần cân nhắc thật kĩ trước khi lựa chọn các loại hình doanh nghiệp vì sự phát triển lâu dài.

Người thực hiện: Bùi Thị Thu Huyền-17050234

Bạn tham khảo thêm ở các link dưới đây:

9 lý do doanh nghiệp của bạn cần một luật sư tư vấn.

Nên thành lập công ty hay hộ kinh doanh.

Vấn đề pháp lý cần quan tâm khi thành lập doanh nghiệp.