Tag Archives: lịch sử

Tiết lộ 8 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới tại Việt Nam được UNESCO công nhận

Di sản văn hóa

Mỗi quốc gia đều có những di sản văn hóa thế giới riêng sau khi trải qua hàng trăm năm lịch sử. Những di sản thế giới này không chỉ giúp các quốc gia giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc mà còn mang đến nguồn tài nguyên dồi dào để phát triển […]

Vén màn bí mật 10 bảo vật quốc gia: Chìa khóa mở ra cánh cửa diệu kỳ của lịch sử và văn hóa Việt Nam

Là những báu vật vô giá, đại diện cho tinh hoa văn hóa, lịch sử của dân tộc, Bảo vật quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam. Mỗi một bảo vật đều mang trong mình những câu chuyện lịch sử, […]