Tag Archives: #self-help book

Self-help book: 03 nguyên tắc vàng phát triển bản thân

self-help book

Self-help book là gì? Sách self-help (Self-help book) có thể được gọi bằng một cái tên thuần Việt là sách phát triển bản thân, sách phát triển cá nhân, hay sách tự lực, sách tự trợ (theo Wikipedia). Self-help book là dòng sách cung cấp các cách giúp bạn giải quyết vấn đề, chấm dứt […]