Tag Archives: Blockchain

Blockchain là gì? 6 đặc điểm và ứng dụng công nghệ Blockchain ?

I. Blockchain là gì? Blockchain hay có thể hiểu là cuốn sổ cái là một cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ thông tin được liên kết chặt chẽ với nhau bằng mã hóa và có khả năng mở rộng dễ dàng theo thời gian. Nền tảng của công nghệ blockchain là các khối […]