Tuyển sinh sau đại học năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN

ĐHKT ĐHQGHN

Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2021 như sau: gồm 2 phần (xét tuyển thẳng và tuyển sinh chung)

A. THÔNG TIN PHẦN XÉT TUYỂN THẲNG BẬC THẠC SĨ

1.1 Chỉ tiêu, các ngành xét tuyển:

Số TT Ngành Chỉ tiêu cả năm
1 Quản trị kinh doanh 10
2 Tài chính – Ngân hàng 10
3 Kinh tế quốc tế 5
4 Kế toán 5

1.2 Về bằng tốt nghiệp trình độ đại học: Đáp ứng một trong yêu cầu sau:

Tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hạng Giỏi trở lên trong thời hạn 12 tháng (tính đến thời điểm nộp hồ sơ) các CTĐT tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN;

1.3. Về điều kiện tiếng Anh:

Về năng lực tiếng Anh: Thí sinh nộp minh chứng trình độ tiếng Anh theo yêu cầu của CTĐT tại thời điểm nộp hồ sơ. Đối với CTĐT yêu cầu năng lực Tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, thí sinh chưa có minh chứng về trình độ tiếng Anh có thể đăng ký dự thi môn tiếng Anh trong cùng đợt tổ chức thi TSSĐH của Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN (việc đăng ký và tổ chức thi môn tiếng Anh thực hiện theo quy định hiện hành).

1.4. Thời gian đăng ký, nhận hồ sơ và lệ phí xét tuyển:

– Truy cập vào phần mềm tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN tại địa chỉ và thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến theo hướng dẫn. Thí sinh đã đăng ký tài khoản trong những kỳ tuyển sinh trước và chưa nhập học tại bất kỳ đơn vị nào trong ĐHQGHN có thể sử dụng tài khoản đã có để đăng ký dự tuyển trong năm 2021. Thí sinh phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong các thông tin khai báo.

– Thời gian đăng ký:

 • Đợt 1: từ 8h00 ngày 17/01/2021 đến 17h00 ngày 02/4/2021.
 • Đợt 2: từ 8h00 ngày 26/4/2021 đến 17h00 ngày 27/8/2021.

– Thí sinh dự tuyển theo diện xét tuyển thẳng ngoài việc đăng ký trực tuyến còn phải nộp đầy đủ hồ sơ tại HĐTS trong thời gian quy định. Nộp bản cứng hồ sơ theo quy định của Nhà trường (Phụ lục 11) tại Phòng 401 nhà E4 hoặc qua đường bưu điện: Phòng Đào tạo: Phòng 401 Nhà E4, Trường Đại học Kinh tế, số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, HàNội.

– Lệ phí xét tuyển thẳng là 260.000 đồng/01 thí sinh

– Hình thức nộp theo cú pháp trong Thông báo tuyển sinh chung.

1.5. Thời gian tổ chức xét tuyển thẳng và kết quả:

Thời gian xét tuyển thẳng:

 • Đợt 1: từ ngày 05/4/2021 đến ngày 09/4/2021
 • Đợt 2: từ ngày 30/8/2021 đến ngày 03/9/2021

(Những thí sinh không được tuyển thẳng có thể tham dự kỳ thi/xét tuyển đợt đó).

B.THÔNG TIN CHUNG VỀ TUYỂN SINH SĐH

1. Thời gian tuyển sinh:

Năm 2021, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức hai đợt tuyển sinh sau đại học:

Đợt 1 thi tuyển vào các ngày 17 và 18/04/2021, tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn (tuyển sinh đào tạo tiến sĩ) từ ngày 17/4 đến 29/04/2021.

Đợt 2 thi tuyển vào các ngày 11 và 12/9/2021, tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn (tuyển sinh đào tạo tiến sĩ) từ ngày 11/9 đến 25/9/2021.

Lịch tuyển sinh chi tiết:

Đợt 1:

Trình độ Công việc Thời gian
Thạc sĩ Tập trung thí sinh, thi môn Cơ bản/ bài thi Đánh giá năng lực/bài viết xử lý tình huống Sáng thứ Bảy, 17/4/2021
Thi môn Cơ sở Chiều thứ Bảy, 17/4/2021
Thi môn Ngoại ngữ Sáng Chủ nhật, 18/4/2021
Tiến sĩ Xét tuyển tiến sĩ Từ ngày 17/4 đến 29/4/2021

Đợt 2

Trình độ Công việc Thời gian
Thạc sĩ Tập trung thí sinh, thi môn Cơ bản/ bài thi Đánh giá năng lực/bài viết xử lý tình huống Sáng thứ Bảy, 11/9/2021
Thi môn Cơ sở Chiều thứ Bảy, 11/9/2021
Thi môn Ngoại ngữ Sáng Chủ nhật, 12/9/2021
Tiến sĩ Xét tuyển tiến sĩ Từ ngày 11/9 đến 25/9/2021

2. Chỉ tiêu, các ngành và môn thi tuyển:

2.1. Bậc đào tạo Thạc sĩ

TT Ngành/Chuyên ngành Chỉ tiêu cả năm Các môn thi tuyển
Ngoại ngữ Môn cơ bản Môn cơ sở
1 Kinh tế chính trị 15 Tiếng Anh Kinh tế chính trị Lịch sử các học thuyết kinh tế
2 Tài chính – Ngân hàng 55 Tiếng Anh Đánh giá năng lực Kinh tế học
3 Quản lý kinh tế 65 Tiếng Anh Kinh tế chính trị Quản trị học
4 Quản trị kinh doanh 55 Tiếng Anh Đánh giá năng lực Quản trị học
5 Kinh tế quốc tế 15 Tiếng Anh Đánh giá năng lực Kinh tế quốc tế
6 Quản trị các tổ chức tài chính 14 Tiếng Anh(1) Xét duyệt hồ sơ(2)
7 Kế toán 30 Tiếng Anh Đánh giá năng lực Nguyên lý kế toán
8 Chính sách công và phát triển 30 Tiếng Anh Đánh giá năng lực Kinh tế học
9 Quản lý Công 17 Tiếng Anh(1) Xét duyệt hồ sơ(3)

(1)Thí sinh dự thi chuyên ngành Quản trị các tổ chức tài chính, Quản lý công phải nộp minh chứng về năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu của chương trình đào tạo tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển. Nếu tại thời điểm xét tuyển, thí sinh chưa nộp được minh chứng về trình độ ngoại ngữ, HĐTS SĐH có thể cho phép thí sinh cam đoan sẽ nộp trước thời điểm công nhận học viên, đồng thời đánh giá năng lực ngoại ngữ của ứng viên theo yêu cầu của chương trình đào tạo trong quá trình phỏng vấn.

Môn thi cơ bản và cơ sở được thay thế bằng kết quả đánh giá hồ sơ và bài phỏng vấn.

Một số chương trình có thêm bài kiểm tra một số năng lực cần thiết của thí sinh (năng lực viết luận, năng lực toán… tùy theo từng chương trình đào tạo).

(2)Hồ sơ xét tuyển đối với ngành Quản trị các tổ chức tài chính hướng dẫn tại Phụ lục 7 và Phụ lục 8.

(3)Hồ sơ xét tuyển đối với ngành Quản lý công hướng dẫn tại Phụ lục 7 và Phụ lục 9.

Tuyển sinh sảnh ĐHKT ĐHQGHN
Khuông viên ĐHKT ĐHQGHN

2.2. Bậc đào tạo Tiến sĩ

TT Các ngành tuyển sinh Chỉ tiêu cả năm Hồ sơ chuyên môn Ghi chú
1 Kinh tế chính trị 5 Đánh giá Hồ sơ chuyên môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh
2 Kinh tế quốc tế 5
3 Quản trị kinh doanh 7
4 Tài chính – Ngân hàng 6
5 Quản lý kinh tế 7

3. Điều kiện dự thi, danh mục ngành đúng, ngành gần: (Phụ lục 1).

4. Danh mục các hướng nghiên cứu, danh sách các nhà khoa học có thể hướng dẫn nghiên cứu sinh: (Phụ lục 2).

5. Cách tính điểm, quy trình và tiêu chí xét tuyển tiến sĩ: (Phụ lục 3)

6. Văn bằng đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp: 

Thí sính dự thi có văn bằng đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có giấy công nhận của Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thời điểm đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

7. Thời gian đào tạo chuẩn:

– Đối với đào tạo tiến sĩ: 3 năm đối với người có bằng thạc sĩ; 4 năm đối với người chưa có bằng thạc sĩ.

– Đối với đào tạo thạc sĩ: 2 năm.

8. Yêu cầu về môn thi Tiếng Anh:

8.1. Đối với thí sinh dự thi tiến sĩ: Người dự tuyển phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực Tiếng Anh:

– Có chứng chỉ Tiếng Anh theo Bảng tham chiếu ở Phụ lục 6 do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày thi lấy chứng chỉ tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

– Bằng cử nhân hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho CTĐT toàn thời gian ở nước ngoài bằng ngôn ngữ tiếng Anh.

– Có bằng đại học ngành ngôn ngữ Anh hoặc sư phạm Tiếng Anh, do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp.

Các thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau đây được bổ sung văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ phù hợp với chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của CTĐT trong vòng 24 tháng kể từ ngày được công nhận nghiên cứu sinh:

– Là tác giả hoặc đồng tác giả của ít nhất 01 công bố quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

– Tốt nghiệp các CTĐT thạc sĩ hoặc cử nhân mà chuẩn đầu ra ngoại ngữ đạt trình độ tương đương bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong vòng 2 năm tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

Khu giảng đường, ĐHKT ĐHQGHN Tuyển sinh
Khu giảng đường ĐHKT ĐHQGHN

8.2. Đối với thí sinh dự thi thạc sĩ: Thí sinh thuộc một trong các trường hợp sau được miễn môn thi tiếng Anh:

– Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài (học bằng tiếng Anh), được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

– Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kĩ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kĩ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo chất lượng cao của ĐHQGHN;

– Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh hoặc sư phạm Tiếng Anh;

– Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3 trở lên của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Chứng chỉ có giá trị trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ ngoại ngữ đến ngày đăng ký dự thi thạc sĩ và được cấp bởi cơ sở được ĐHQGHN công nhận (Phụ lục 4 và Phụ lục 5).

8.3. Lưu ý:

– Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

– Các chứng chỉ ngoại ngữ sẽ được Trường Đại học Kinh tế gửi cho các cơ sở cấp chứng chỉ để thẩm định tính xác thực của chứng chỉ. Thí sinh phải chịu trách nhiệm theo các quy định tuyển sinh Sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội về tính xác thực của chứng chỉ đã nộp.

– Các chứng chỉ do các cơ sở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Cần thơ: Áp dụng chứng chỉ cấp sau ngày 15/05/2019. Các chứng chỉ do các cơ sở Trường ĐH Vinh, Học viện An ninh nhân dân: Áp dụng chứng chỉ cấp sau ngày 08/5/2020.

9. Đối tượng và chính sách ưu tiên:

9.1. Đối tượng ưu tiên:

– Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 (theo bảng phân chia khu vực tuyển sinh THPT quốc gia hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác, quyết định tuyển dụng hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

– Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1;

– Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

– Con liệt sĩ;

– Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

– Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

9.2. Mức ưu tiên:

– Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi 10 điểm cho môn Tiếng Anh (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi Tiếng Anh và cộng 01 điểm (thang điểm 10) cho môn thi cơ bản hoặc 15 điểm (thang điểm 150) cho môn thi đánh giá năng lực.

– Việc xác định đối tượng ưu tiên phải được thực hiện tại thời điểm đăng ký dự thi. (không áp dụng đối với xét tuyển với chuyên ngành Quản trị các tổ chức tài chính và Quản lý công)

10. Lịch học bổ sung kiến thức:

 Thí sinh xem lịch đăng ký và học bổ sung kiến thức dự thi sau đại học của Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN chi tiết tại địa chỉ

11. Thời gian đăng ký và nhận hồ sơ tuyển sinh:

11.1. Đối với thí sinh dự thi thạc sĩ: Năm 2021, việc đăng ký dự tuyển tiếp tục được thực hiện trên phần mềm tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN. Nhiệm vụ của thí sinh: Truy cập vào phần mềm tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN tại địa chỉ và thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến theo hướng dẫn. Thí sinh đã đăng ký tài khoản trong những kỳ tuyển sinh trước và chưa nhập học tại bất kỳ đơn vị nào trong ĐHQGHN có thể sử dụng tài khoản đã có để đăng ký dự tuyển trong năm 2021. Thí sinh phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong các thông tin khai báo.

– Thời gian đăng ký:

  • Đợt 1: từ 8h00 ngày 17/01/2021 đến 17h00 ngày 02/4/2021.
  • Đợt 2: từ 8h00 ngày 26/4/2021 đến 17h00 ngày 27/8/2021.

Thí sinh dự tuyển theo phương án xét tuyển ngoài việc đăng ký trực tuyến còn phải nộp đầy đủ hồ sơ tại HĐTS trong thời gian quy định.

– Nộp lệ phí tuyển sinh theo quy định vào tài khoản của Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN hoặc nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại Trường.

+ Nộp tiền vào tài khoản đơn vị theo thông tin sau:

Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN

Số tài khoản: 222 100 0 755 9999 tại ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân

Nội dung nộp: [Mã hồ sơ]_[Tên thí sinh…]_[ngày sinh…]_THS_[Ngành dự thi…]_LP tuyển sinh năm 2021

+ Nộp tiền mặt tại đơn vị: Phòng 405 (cửa số 1), Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy. Thời gian nộp: Trong giờ hành chính.

11.2 Đối với thí sinh dự thi tiến sĩ: Năm 2021, việc đăng ký dự tuyển tiến sĩ được thực hiện trực tuyến một phần. Nhiệm vụ của thí sinh:

– Truy cập vào cổng đăng ký tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN tại địa chỉ để khai báo các thông tin cơ bản theo hướng dẫn như sau:

– Thời gian đăng ký:

  • Đợt 1: từ 8h00 ngày 17/01/2021 đến 17h00 ngày 02/4/2021.
  • Đợt 2: từ 8h00 ngày 26/4/2021 đến 17h00 ngày 27/8/2021.

– Nộp bản cứng hồ sơ theo quy định của Nhà trường (Phụ lục 7) (nộp trực tiếp tại Phòng 401 nhà E4 hoặc qua đường bưu điện: Phòng Đào tạo: Phòng 401 Nhà E4, Trường Đại học Kinh tế, số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

– Thời gian khai báo thông tin trực tuyến và nhận hồ sơ (nếu hồ sơ chuyển qua đường bưu điện sẽ tính theo dấu bưu điện):

– Thời gian nhận hồ sơ:

  • Đợt 1: từ 8h00 ngày 17/01/2021 đến 17h00 ngày 02/4/2021.
  • Đợt 2: từ 8h00 ngày 26/4/2021 đến 17h00 ngày 27/8/2021.

– Nộp lệ phí tuyển sinh theo quy định vào tài khoản của đơn vị hoặc nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại đơn vị.

+ Nộp tiền vào tài khoản đơn vị theo thông tin sau:

Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN

Số tài khoản: 222 100 0 755 9999 tại ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân

Nội dung nộp: [Mã ĐKDT]_[Tên thí sinh…]_[ngày sinh…]_TS_[Ngành dự thi…]_LP tuyển sinh năm 2021

+ Nộp tiền mặt tại Trường: Phòng 405 (cửa số 1), Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy. Thời gian nộp: Trong giờ hành chính.

12. Hồ sơ dự thi thạc sĩ:

Nộp tại thời điểm nhập học. Danh mục tài liệu kèm hồ sơ tuyển sinh (Phụ lục 7Phụ lục 10).

Riêng đối với chuyên ngành Quản trị các tổ chức tài chính: Thí sinh nộp hồ sơ bản cứng sau khi thí sinh đăng ký trực tuyến theo Phụ lục 8 (nộp trực tiếp tại Phòng 401 nhà E4 hoặc qua đường bưu điện: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Phòng 401 nhà E4 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).

– Thời gian nhận hồ sơ:

   • Đợt 1: từ 8h00 ngày 17/01/2021 đến 17h00 ngày 02/4/2021.
   • Đợt 2: từ 8h00 ngày 26/4/2021 đến 17h00 ngày 27/8/2021.

Riêng đối với chuyên ngành Quản lý công: Hồ sơ phát hành tại Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN, phòng 106 nhà E4 hoặc có thể tải trực tiếp trên website. Thí sinh nộp hồ sơ bản cứng sau khi đăng ký trực tuyến theo Phụ lục 9 (nộp trực tiếp tại Phòng 106 nhà E4 hoặc qua đường bưu điện: Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN phòng 106 nhà E4 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).

– Thời gian nhận hồ sơ:

  • Đợt 1: từ 8h00 ngày 17/01/2021 đến 17h00 ngày 02/4/2021.
  • Đợt 2: từ 8h00 ngày 26/4/2021 đến 17h00 ngày 27/8/2021.

13. Lệ phí đăng ký hồ sơ dự thi:

13.1. Đối với thí sinh dự thi tiến sĩ:

 • Lệ phí đăng ký hồ sơ dự thi: 60.000 đồng/thí sinh
 • Lệ phí dự thi: 200.000 đồng/thí sinh

13.2. Đối với thí sinh dự thi thạc sĩ:

 • Lệ phí đăng ký hồ sơ dự thi: 60.000 đồng/thí sinh
 • Lệ phí dự thi: 360.000 đồng/thí sinh (310.000 đồng/thí sinh đối với thí sinh được miễn thi môn Tiếng Anh).

13.3. Đối với thí sinh dự thi thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công:

 • Lệ phí xét tuyển : 1.162.250 đồng/thí sinh

14. Thời gian công bố kết quả: 

Trước 17h00 ngày 05/5/2021 (đợt 1) và trước 17h00 ngày 28/9/2021 (đợt 2).

15. Thời gian nhập học dự kiến: 

Trước ngày 12/6/2021 (đợt 1) và trước ngày 05/11/2021 (đợt 2).

Lưu ý: Nhà trường tiến hành xác minh các loại văn bằng, chứng chỉ của các ứng viên dự tuyển đào tạo Sau đại học trước khi ra Quyết định công nhận học viên, nghiên cứu sinh.

16. Địa điểm liên hệ:

– Phòng Đào tạo: Phòng 401 Nhà E4, Trường Đại học Kinh tế, số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 024.37547506 (máy lẻ 305);
Website: http://ueb.edu.vn;

– Riêng đối với chuyên ngành Quản lý công: Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế, Phòng 106 Nhà E4, Trường Đại học Kinh tế, số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội;

Website: http://ueb.edu.vn;

Điện thoại: 024.3754 7506 (máy lẻ 589).

CỔNG ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN THAM GIA KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH THPT DO ĐHQG HÀ NỘI TỔ CHỨC