Tag Archives: phẫu thuật thẩm mỹ

Phẫu thuật thẩm mỹ-Phá vỡ “rào cản vô hình”

Phẫu thuật thẩm mỹ

Phẫu thuật thẩm mỹ và hiệu quả của nó ứng dụng của nó vào đời sống là rất lớn. Tôi từng đọc một câu danh ngôn của một nhà chính trị gia nổi tiếng: “Dress for success. Image is very important. People judge you by the way you look on the outside.– Brian Tracy “-Tạm dịch: […]